Muziekkabouters

Auditieve pianomethode voor jonge kinderen van 5 en 6 jaar

Pianoles geven aan 5- en 6-jarigen?

Met de auditieve pianomethode 'Muziekkabouters in Pianoland' kan dat! In dit pianoboek voor jonge kinderen vindt de pianodocent(e) lessen waarin vier belangrijke kenmerken voor het geven van pianoles aan kinderen van vijf en zes (zeven) jaar zijn verwerkt:

  • liedjes leren door zingen, voorspelen en naspelen op de piano;
  • bewegen op muziek;
  • op speelse wijze pianotechniek aanleren;
  • luisteren naar muziek.

Speelse aanpak voor kleuters

Hele, halve, kwart- en achtste muzieknoten worden door muziek-
kabouters vertegenwoordigd. Dit biedt ruimte voor elementaire ritmische vorming en bewegingsspelletjes.

Auditieve lesmethode in twee delen

Voor elk deel is er een leerlingen- en een docentenboek. Het boek voor de docent geeft uitvoerig informatie over hoe de lessen aan jonge kinderen aangeboden kunnen worden.

Rol ouders

Rol van de ouders is belangrijk bij pianoles aan jonge kinderen.

Recensies over de pianomethode

Er zijn positieve recensies over deze methode verschenen.
 

Liedjes leren door voorspelen en naspelen
VoorbladpianomethodeMuziekkaboutersinPianolandvoorjongekinderen
Ina te Kolstee
MuziekkaboutersinPianolandbestellen1
MuziekkaboutersinPianolandbestellen1